224-1401

שמן על עץ, ישו מגרש את חלפני הכספים מבית המקדש, אסכולה הולנדית, המאה ה17

Oil on wood, Jesus driving out the money changers from the temple, Dutch School, 17th century


Start Price: $1500