224-1409

שמן על עץ, נוף, חתום
Breard Georges 1873-?

Oil on panel, scenery, signed


Start Price: $600