224-1411

שמן על בד, איכר אינדיאני חתום
Campos

Oil on canvas, Indian farmer, signed


Start Price: $50