224-1412

שמן על בד, רחוב בכפר פרואני חתום
Campos

Oil on canvas, Peruvian village road, signed


Start Price: $50