224-1419

רישום עפרון, איש בכתונת חתום
Israels Josef 1824-1911

Pencil drawing, man in nightshirt, signed


Start Price: $500