224-1420

שמן על בד, אם עם ילדיה,
Josef Israels (attr. מיוחס ל)

Oil on canvas, mother and her children


Start Price: $280