224-1422

שמן על עץ, גשר בשקיעה,
Kaufmann Philip 1888-1969

Oil on wood, bridge at sunset


Start Price: $240