224-1423

שמן על בד, נוף אגם, פגום
Koszkol Jeno 1868- 1935

Oil on canvas, lake scape, damaged


Start Price: $350