224-1425

שמן על לוח, נשים ביער, חתום
Lipot Hermann 1884-1972

Oil on panel, women in forest, signed


Start Price: $450