224-1426

גואש על נייר, סוס
Marino Marini 1901-1980

Gouache on paper, equine


Start Price: $20000