224-1428

הכנה גרפית ע"ג צלולויד לסרט פופאי המלח, צבוע ביד, מס 118 מס"ה 500, חתום ע"י האמן
Myron Waldman 1908-2006

Graphic preparation on celluloid film, Popeye the Sailorman, hand painted, no’ 118 from a total of 500, signed by the artist


Start Price: $300