224-1432

שמן על בד, ילדת אינדיו מחונון חתום
Ruiz

Oil on canvas, Indio girl from Junin, signed


Start Price: $50