224-1433

שמן על בד, אישה אינדיאנית עם לאמות, חתום 76
Ruiz

Oil on canvas, Indian woman with Llamas, signed 76


Start Price: $50