224-1434

תחריט פלדה, תמונה מתוך המחזה "כטוב בעיניכם" "As you like it", של שקספיר, המאה ה19 (פגמים)
Sam Maddison

Steel engraving, from the Shakespearean play “As you like it”, 19th century (damages)


Start Price: $50