224-1437

פיגורת קרמיקה, דמות חתום 7.11.45

Ceramic figurine, figure, signed 7.11.45


Start Price: $200