224-1442

לוט חרוזי קורל וכסף

Coral and silver beads


Start Price: $40