224-1446

סיכת כסף מוזהבת עם עבודת גילוף קמאו, פני אישה

Gilt silver pin, with carved cameo work, female face


Start Price: $50