224-1447

מע' תכשיטי ענבר הכוללת: זוג עגילים ותליון, כ"א צורת לב

Amber jewelry set, including: pair of earrings and pendant, each heart shaped


Start Price: $160