224-1449

תליון זהב עם מגן דוד, משובץ ב-6 רובינים וששה טורקיזים

Gold pendant with star of David, set with six Rubies and six Turquises


Start Price: $200