224-1450

מחרוזת פניני בארוק ארבע שורות

String of baroque pearls, 4 rows


Start Price: $70