224-1465

צמיד זהב מצרי עתיק, מעל 18K המאה ה19,

Antique Egyptian gold bracelet, over 18K, 19th century


Start Price: $1900