224-1469

ארבע עבודות אינואיטיות, אבן שחורה: כלב ים, יד, מוטיבים זואומורפיים

4 Inuit craft artifacts, black stone


Start Price: $50