224-1480

שש-בש, טורקיה, עץ עם אינליי צדף

Backgammon, Turkey, wood inlayed with mother of pearl


Start Price: $150