224-1483

אגרטל ברונזה עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, עם מוטיבים של גן וכיתוב ערבי מהודר

Bronze vase inlayed with silver and copper, damascene work, adorned with garden motifs and Arabic writing


Start Price: $450