224-1494

חמישה עשר חרוזים, פליז עם כסף פיליגרן עבודת יד טורקמנית

Fifteen beads, brass with silver filigree, Turkmenian hand craft


Start Price: $90