224-1496

מגן מרפק מפליז רקוע, עבודת יד אמן חג'ארית (פרס)

Hammered brass elbow shield, Qajar? artisan craft (Persia)


Start Price: $100