224-1497

גרזן קרב פרסי, ברזל רקוע עם אינליי פליז, צורת דמויות חצר, בסגנון המוגול

Persian battle ax, hammered and inlayed with brass, court figures design, in Mughal style


Start Price: $260