224-1500

צלחת קלוזונה סינית, עליון טורקיז, תחתון ירוק

Chinese cloisonn? plate, turquoise top, green bottom


Start Price: $40