224-1503

כלי ג'ייד סיני, סגנון שושלת גו' תקופה ארכאית, ידיות עץ עם ראשי אריות

Chinese jade vessel, ? dynasty, archaic period, wooden handles with lion heads


Start Price: $300