224-1505

כלי ג'ייד סיני, סגנון שושלת ג'ו תקופה ארכאית, עם עבודת סיתות זואומורפית

Chinese jade vessel, ? dynasty, archaic period, with zoomorphic chiseling work


Start Price: $300