224-1511

כלי Brush-bilong, פורצלן סגנון תקופת קאנג שי, המאה ה17, נעשה כנראה בתקופת הרפובליקה, חתום בפרח הארטימיסה, עם ציורים של חפצים משולחנו של מלומד ונוף

Porcelain Brush-bilong, Kangxi period, 17th century probably republic era, marked with the Artemisia flower, drawings of articles from the table of the scholar and a landscape


Start Price: $400