224-1513

עבודת רקמת משי סינית, תקופת הרפובליקה

Chinese silk embroidery work, Republic era


Start Price: $600