224-1517

כלי ג'ייד סיני עבודת גילוף יד אמן צורת שיח שעועית עם צרצר

Chinese jade vessel, artisan carving work, in the shape of a bush with a cricket


Start Price: $800