224-1522

קופסת לאקר סינית מגולפת צורת דלעת

Carved Chinese lacquer box, pumkin shaped


Start Price: $180