224-1523

פסל ברונזה של אלת החמלה גואן יאין, סין, תחילת המאה ה15, מינג מוקדם, עבודה איכותית, פטינה טובה מאד

Bronze sculpture of Guanyin goddess of mercy, China, early 15th century, early Ming, quality work, very good patina


Start Price: $1700