224-1525

קערית עשויה ג'ייד לבן mutton fat jade קלציפיקציה, תקופת צ'ינג מוקדמת, מאה 17 עד 18, סגנון עיטורים ארכאי של תקופת המדינות הלוחמות

Small bowl made of mutton fat jade, calcification, early Qing era, 17th till 18th century, archaic ornamentation style during the period of the warring countries


Start Price: $3200