224-1532

לוט של 20 צ'ופסטיקס, חדשים באריזה, לקר יפני

20 chopsticks, Japanese lacquer, new


Start Price: $50