224-1535

הדפס עץ, נוף חוף הים העתק מאוחר, ללא צנזור
Ando Hiroshige 1797-1858

Woodprint, seashore scape, later copy, uncensored


Start Price: $200