224-1537

מקדש ביתי יפני, בודהא בתנוחת ישיבה על אריה מיתולוגי ובסיס סלעי על פודיום מפואר, תחילת המאה ה20, בקופסה לנשיאה, פנים מוזהב, גובה 13.5 ס"מ

Japanese home shrine, Buddha in a seated position on a mythological lion and a rocky base on a podium, early 20th century, in a traveling case, gilded interior, height 13.5 cm.


Start Price: $200