224-1549

פיגורת ברונזה סינית של בודהיטווה המאה ה18, סגנון מונג, בדמות בגלימת נזיר, פטינה טובה מאד

Chinese bronze Bodhisattva figurine, 18th century, , figure in monk’s robe, very good patina


Start Price: $1600