224-1550

ציור יד ע"ג עץ, לפי מוטיב יפני עתיק פני אישה עם סיכת ראש, מתוארך 1887

Hand painting on wood, according to an antique Japanese motif, woman’s face with hairpin, dated 1887


Start Price: $120