224-1556

פיגורת ברונזה קמרית קמפוציה בסגנון בו קון, מאה 11, של אבלו קיטש ווארה, הבודיסטווה של החמלה

bronze figurine, 11th century, of Avalokitesvara, the Bodhisattva of mercy


Start Price: $350