224-1560

שרשרת-עיטור של פסל מהקלה טיבטי גדול תפקיד הפסל, אחד מארבעת השומרים בפנתיאון הטיבטי, מורכב מראשי שדים מברונזה רקועה ומוזהבת, המאה ה19

Chain-ornament of a large Tibetan sculpture, one of the Four Heavenly Kings guarding the Tibetan pantheon, comprised of hammered gilt bronze demon heads, 19th century


Start Price: $1700