224-1561

פיגורת פליז בורמזית עם שיבוץ קורלים ולפיס, כלב שומר מקדש

Bourmese brass figurine set with corals and lapis lazuli, temple guard dog


Start Price: $120