224-1564

ראש פסל, אבן חול, גילגול של האל וישנו , המאה ה11, קמבודיה, תקופת טופון

Sandstone sculpture head, incarnation of Vishnu, 11th century, Cambodia,


Start Price: $2500