224-1570

קופסת פפירמשה עם צביעת לקר והזהבה, רוסיה

Papier mache box, hand painted lacquer


Start Price: $25