224-1574

קופסת פפירמשה עם ציור לקר עבודת יד אומן, רוסיה

Papier mache box, hand painted lacquer


Start Price: $25