224-1575

קופסת פאלך, פפירמשה עם ציורי יד אמן, מתוארך 1991, על המכסה סצינה מתוך ציפור האש

Palekh box, hand painted papier mache


Start Price: $90