224-1579

כוס כסף 84 (צ'רקה), מוסקבה 1863, עם חריטה וניילו,

Silver 84 tcharka, Moscow 1863, with engraving and niello


Start Price: $120