224-1580

כוסית כסף 84 צ'רקה, מוסקבה 1892

Silver 84 Tcharka, Moscow 1892


Start Price: $25